با سلام

جهت ثبت نام ابتدا اطلاعات خواسته شده در کادرها را کامل کنید

سپس تاریخ رزرو را مشخص نمایید ، جهت اطمینان از آزاد بودن نوبت رزرو در تاریخ مشخص شده دکمه بررسی نوبت را انتخاب نمایید تا نوبت های آزاد در آن روز نمایش داده شود ، سپس در صورت آزاد بودن نوبت ،نوبت مورد نظر را انتخاب نموده و دکمه ثبت سفارش را انتخاب نمایید

تمامی نوبت ها خالی می باشد
talarpeyman